//
სტუდინფო

ოკუპაცია

საქართველოს კონსტიტუცია

ანდრაშ შაიო, კონსტიტუციონალიზმი და სეკულარიზმი

აშშ-ის კონსტიტუცია (Janda_berry_Gordman)

ფილიფ ლოვო, პარლამენტარიზმი

ჟან ჟაკ რუსო, საზოგადოებრივი ხელშეკრულება

ანდრაშ შაიო, ხელისუფლების-თვითშეზღუდვა

ავთანდილ დემეტრაშვილი, კონსტიტუციონალიზმის პარადიგმები საქართველოში

დემოკრატია და მოქალაქეობა

გია ხუბუა, ფედერალიზმი როგორც ნორმატიული პრინციპი და პოლიტიკური წესრიგი

Law Library – იურიდიული ლიტერატურა ერთ თაროზე

 

 

დისკუსია დახურულია.

მალხაზ ნაკაშიძე ინსტაგრამზე

No Instagram images were found.