//
სწავლება

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

  1. საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი, B, II სემესტრი, 5 კრედიტი, 45 სთ, იურიდიული ფაკულტეტი
  2. საკონსტიტუციო იუსტიცია M,  5 კრედიტი, 30 სთ. II სემესტრი, იურიდიული ფაკულტეტი
  3. სამოხელეო სამართალი, B, IV სემესტრი, 5 კრედიტი, 30 სთ, იურიდიული ფაკულტეტი
  4. შესავალი კონსტიტუციონალიზმში B, 3 კრედიტი, 30 სთ, I სემესტრი, იურიდიული ფაკულტეტი

დისკუსია დახურულია.

მალხაზ ნაკაშიძე ინსტაგრამზე

No Instagram images were found.