//
საკონსტიტუციო ცვლილებები

შესწორება I

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ”, 1999 წლის 20 ივლისი, №2221-რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება II

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ”, 1999 წლის 20 ივლისი, №2224-რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება III

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ”, 2000 წლის 20 აპრილი, №260-IIს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება IV

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ”, 2001 წლის 30 მარტი, N826-IIს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება V

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ”, 2002 წლის 10 ოქტომბერი, №1689-Iს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება VI

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ”, 2003 წლის 23 ივლისი, №2597-რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება VII

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ”, 2004 წლის 6 თებერვალი, №3272-რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება VIII

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”, 2004 წლის 23 აპრილი, №6-Iს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება IX

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ”, 2004 წლის 1 ივლისი, №306-რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება X

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ”, 2005 წლის 23 თებერვალი, №1010-Iს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XI

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ”, 2005 წლის 23 დეკემბერი, №2494-რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XII

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ”, 2005 წლის 27 დეკემბერი, №2496-რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XIII

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ”, 2006 წლის 27 დეკემბერი, №4133–რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XIV

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ”, 2006 წლის 27 დეკემბერი, №4135–რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XV

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ”, 2006 წლის 27 დეკემბერი, №4136–რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XVI

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ”, 2006 წლის 27 დეკემბერი, №4137–რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XVII

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ”, 2008 წლის 11 მარტი, №5833–Iს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XVIII

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ”, 2008 წლის 12 მარტი, №5853–Iს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XIX

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ”, 2008 წლის 10 ოქტომბერი, №344–IIს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XX

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ”, 2008 წლის 10 ოქტომბერი, №344–IIს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XXI

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ”, 2009 წლის 24 სექტემბერი,№1674-IIს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XXII

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ”, 2009 წლის 24 სექტემბერი, №1675-IIს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XXIII

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ”, 2010 წლის 12 თებერვალი, №2565–Iს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XXIV

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ”, 2010 წლის 15 ოქტომბერი, №3710–IIს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XXV

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებების შეტანის შესახებ”, 2010 წლის 15 დეკემბერი, №4033–რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XXVI

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი „საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 2011 წლის 1 ივლისი, №4985-რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XXVII

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ”, 2011 წლის 27 დეკემბერი, №5630–რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XXVIII

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ”, 2012 წლის 22 მაისი, №6238-Iს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XXIX

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ”, 2012 წლის 22 მაისი, №6239- I ს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XXX

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 2012 წლის 22 მაისი, №6240-Iს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XXXI

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ”, 2012 წლის 29 ივნისი, №6602-რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XXXII

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ”, 25 მარტი 2013 წ. N496-რს

ჩამოტვირთე კანონი

შესწორება XXXIII

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 4 ოქტომბერი 2013 წ. N1456-Iს

ჩამოტვირთე კანონი

დისკუსია დახურულია.

მალხაზ ნაკაშიძე ინსტაგრამზე

No Instagram images were found.