//
1922 წლის საბჭოთა კონსტიტუცია

დისკუსია დახურულია.

მალხაზ ნაკაშიძე ინსტაგრამზე

No Instagram images were found.