//
1991 წლის 26 მაისი

ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა – 3. 550371.

არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობა – 2. 967 744

2. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატებისათვის მიცემული ხმების რაოდენობა:
1. ზვიად გამსახურდია (მრგვალი მაგიდა-თავისუფალი საქართველო) – 2 256 536 – 86,52 %
2. ნოდარ ნათაძე (საქართველოს სახალხო ფრონტი,რესპუბლიკური პარტია)- 36 266 – 1,17%
3. ვალერიან ადვაძე (საქართველოს ეროვნული თანხმობისა და აღორძინების კავშირისაგან) – 240 248 – 7,59 %.

4. თამაზ კვაჭანტირაძე (საქართველოს თავისუფალ დემოკრატთა კავშირი) – 8 453 – 0,28 %
5. ირაკლი შენგელაია (დემოკრატიული კავშირი) – 26 886 – 0,85 %
6. ჯიმი მიქელაძე (საქართველოს დამოუკიდებელი კომპარტია) – 51 717- 1,65 %

3. “საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის კანონის 25-ე მუხლის თანახმად ,
ა) საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნები ჩატარებულად იქნეს ცნობილი;
ბ) საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტად არჩეული იქნა ბატონი ზვიად გამსახურდია

დისკუსია დახურულია.

მალხაზ ნაკაშიძე ინსტაგრამზე

No Instagram images were found.