//
1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია

საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია

ჩამოტვირთე კონსტიტუცია

დისკუსია დახურულია.